adorable-children-silhouettes-boy-and-girl-holding-hands-picture-id121351839.jpgLink til Spleis: https://www.spleis.no/project/98050

Høyesterett tillot nylig en forelder å flytte til Italia med to felles barn. F2F er medsponsor for å få anket dommen til Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen for å prøve om dette står i et problematisk forhold til barns rett til et familieliv med begge foreldre som følger av Den europeiske menneskerettighetkonvensjonens artikkel 8. Dersom anken fører fram vil dette trolig også ha stor betydning i forhold til innenlands flytting med felles barn.

Alle bidrag er viktige, små eller store, for å få en avklaring på disse problematiske sidene ved dagens lovverk.

Klagen er nå sendt, men da vi ikke fikk inn tilstrekkelig midler for finansiering av klagen fortsetter vi Spleis frem til 1. mai

Link til Spleis: https://www.spleis.no/project/98050

Når Spleisen avsluttes kan du fremdeles støtte denne saken ved å betale inn direkte på F2Fs til Vipps-nummer 76236 og merke innbetalingen "Italia-saken".
Hvis du  ønsker skattefradrag (for gaver over 500 kr), merk innbetalingen med ditt fødselsnummer, og send navn og fødselsnummer til okonomi@f2f.no innen 5.1.20.