"I dag kan en skilt forelder ta med seg barna og flytte til en helt annen kant av landet, uten samtykke fra den andre forelderen. Sabotasje, mener mange at dette er, fordi de ikke lenger får sett barna sine så ofte som de vil etter skilsmissen. Og for barna kan dette innebære enda mer pendling - att og fram lange veier - mellom mamma og pappa. I regjeringens forslag til NY barnelov skal ikke lenger den ene forelderen kunne ta med seg barna å flytte langt unna, dersom den andre sier nei. Men HVEM er den nye barneloven egentlig godt for; barna? - eller de voksne?"

Programleder: Ellen Wenche Guttormsen