F2Fs kommentar:

Konkretiseringene som har blitt nedfelt i nåværende likestillingsloven er i sterk grad knyttet til yrkeslivet. F2F mener at offentlige instansers inngripen i familielivet har like stort behov for slike spesifiseringer.

Det viktigste for F2F er å ivareta at barnet mottar omsorg fra begge sine foreldre. Begge foreldrekjønn har noe å tilføre barna sine. Dette bør samfunnet etterse ikke går tapt. En modernisert likestillingslov kan være ett av verktøyene for å nå dette målet.

Link til høringssvar: