F2F kommentar:

t er på tide at barnet og far får en selvstendig gjensidig juridisk relasjon, uavhengig av fars relasjon til barnets mor.
Barnet har rett til avkaring av sitt biologiske opphav. Dette gjelder per dato også barn unnfanget ved hjelp av sæddonasjon etter at anonym sæddonasjon ble forbudt i Norge.
Også ut fra et likestillingsperspektiv bør farskap og morskap fastsettes ut fra samme kriterier.

F2Fs syn er at loven ikke må avskjære at sannheten om et barns opphav kommer til partenes kjennskap.

Link til høringssvar: