Forslag om endring av ombudenes åremålsperiode

Forslaget går ut på at Likestillings- og diskrimineringsombudet, Forbrukerombudet og Barneombudet skal utnevnes for en åremålsperiode på seks år uten adgang til gjenoppnevning

Barne- og likestillingsdepartementet har i dag sendt et forslag om å endre diskrimineringsombudsloven, markedsføringsloven og barneombudsloven ut på høring. Dette er blant annet på bakgrunn av Stortingets behandling av dokument nr. 8:55 (2007-2008) fredag 21. november 2008. Les mer her