F2F har igjen blitt kontaktet av Ida Engan Farstad, Stipendiat i pedagogikk angående ett kommende forskningsprosjekt. Vi la ut sist høst en invitasjon om å delta (link), men Farstad har sendt en mail og skriver: "ikke fått så mye respons på prosjektet ennå, og trenger fortsatt flere deltakere. "

Teksten jeg ønsker å gå ut med er som følger:

 

Invitasjon til deltakelse i forskningsprosjekt om barn som reiser alene

Har du barn i alderen 6-12 år som reiser alene med fly, tog, buss eller båt? Da har du sjansen til å delta i et forskningsprosjekt som undersøker hva som skjer når barn reiser uten følge av voksne. Deltakelse i prosjektet vil gi en mulighet til å være med på å utvikle kunnskap om hvordan man kan legge til rette for barns trygghet når de reiser uten voksne. Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt og anonymiseres, og det er mulig å trekke seg fra prosjektet når som helst hvis man ønsker.

 

Hvis du ønsker å delta eller å vite mer om prosjektet kan du ta kontakt med Ida Engan Farstad (stipendiat i pedagogikk ved NTNU) på

epost: ida.e.farstad@ntnu.no

eller telefon: 92434833

 

Mvh

Ida Engan Farstad