F2F har blitt kontaktet av Ida Engan Farstad, Stipendiat i pedagogikk angående ett kommende forskningsprosjekt. Dette er en reell problemstilling for mange - og F2F oppfordrer til å kontakte stipendiaten om du har erfaringer og dele.

 

Hun skriver blant annet:

........om dere har mulighet til å spre informasjon om dette prosjektet til deres medlemmer slik at interesserte foreldre kan ta kontakt med meg?

 

Litt om prosjektet «Barn som reiser alene»:

Dette forskningsprosjektet handler om barn mellom 6 og 12 år som regelmessig reiser alene med fly, buss, tog eller båt. Mange barn i dag reiser uten følge av voksne av ulike årsaker, for eksempel fordi foreldrene bor i forskjellige hjem, eller for å besøke besteforeldre eller andre familiemedlemmer. Likevel er det gjort veldig lite forskning på hvordan disse reisene foregår. Dette prosjektet vil undersøke hvordan familier planlegger og organiserer slike reiser, hvordan barn gjennomfører reisene og hva slags kompetanser og kunnskaper barna utvikler gjennom å mestre slike reiser på egenhånd.

 

Med vennlig hilsen

Ida Engan Farstad

Stipendiat i pedagogikk

Institutt for Pedagogikk og Livslang Læring, NTNU

ida.e.farstad@ntnu.no

Tlf.: 92434833