Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Forholdet mellom FNs barnekonvensjon og norsk rett er utredet

barn og ungdom_100

Utredningen -Barnet rettigheter på barnets premisser
På oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet er det foretatt en juridisk gjennomgang av forholdet mellom FNs barnekonvensjon og norsk rett. Bakgrunnen er en oppfordring fra FNs barnekomité til norske myndigheter om å videreføre innsatsen for å sikre fullt samsvar mellom den nasjonale lovgivningen og konvensjonen. Les pressemeldingen fra Barne- og likestillingsdepartementet, 25.09.2009

Oppdatert: 05. juni 2012