Den forelder som vinner barnets faste bosted kan flytte med barnet til en annen kant av landet uten at den andre forelder kan motsette seg det, (bl. § 37).
Flertallet i det regjeringsoppnevnte Sandbakken-utvalget (2008) og  F2F gikk inn for at  flytteretten ble lagt under det felles foreldreansvar.  Regjeringen fulgte ikke utvalgets flertallsinnstilling og slik loven er i dag ulikestiller den bostedsforelder og samværsforelder. Det  er konfliktdrivende plutselig å bli degradert til en slags B-forelder i forhold til eget barn, noe Aftenpostens artikkel  bærer bud om.