Foredragets tittel "Saksforberedende møter i saker etter barneloven – praktisk gjennomføring og erfaringer" og dommeren vil snakke om hvordan tingretten går frem i barnesaker og hvordan de opplever at det fungerer, spesielt i Follo Tingrett.