Fører arbeidsledighet til økt risiko for oppløsning av parforhold?

Britiske data viser at arbeidsledighet øker risikoen for samlivsbrudd.
Dette kommer fram i en rapport NOVA-forsker Morten Blekesaune har publisert ved University of Essex. Når kvinner rapporterer om økonomiske problemer, gir dette større risiko for samlivsbrudd enn når menn rapporterer om det samme. Les mer