Familie- og kulturkomiteen 2009-2013:

Leder Gjul, Gunn Karin A
Første nestleder Horne, Solveig FrP
Andre nestleder Håbrekke, Øyvind KrF
Medlem Andresen, Rannveig Kvifte SV
Medlem Barstad, Gina Knutson SV
Medlem Helleland, Linda C. Hofstad H
Medlem Korsberg, Øyvind FrP
Medlem Olsen, Gunn A
Medlem Ramsøy, Christina Nilsson Sp
Medlem Simensen, Kåre A
Medlem Stokkan-Grande, Arild A
Medlem Thommessen, Olemic H
Medlem Thomsen, Ib
FrP