Følg barnelovsarbeidet videre

Du kan følge behandlingen av ny barnelov i Stortinget og prop 14L her. Prop 14L ble fremmet i statsråd 09.10.09. 

Det er planlagt høring på Stortinget 19.01.10. Frist for avgivelse av innstilling er 18.02.09. Foreløpig dato for behandling i Stortinget er 02.03.10.

Propen finnes her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familie- og kulturkomiteen 2009-2013:

Leder Gjul, Gunn Karin A
Første nestleder Horne, Solveig FrP
Andre nestleder Håbrekke, Øyvind KrF
Medlem Andresen, Rannveig Kvifte SV
Medlem Barstad, Gina Knutson SV
Medlem Helleland, Linda C. Hofstad H
Medlem Korsberg, Øyvind FrP
Medlem Olsen, Gunn A
Medlem Ramsøy, Christina Nilsson Sp
Medlem Simensen, Kåre A
Medlem Stokkan-Grande, Arild A
Medlem Thommessen, Olemic H
Medlem Thomsen, Ib
FrP