Flere ser det hensiktsmessig med private avtaler

Barnebidrag

Stadig færre ønsker å benytte seg av det offentlige tilbudet når de inngår avtale om barnebidrag. - Flere ser det som mer hensiktsmessig å inngå private avtaler, sier Hilde Olsen, direktør i NAV. Les mer...