Flere ansatte i familievernet

Familievernet behandlet omtrent like mange saker i 2007 som året før, men brukte 32 prosent flere timer på utadrettet virksomhet, som kurs og veiledning. Fra 2006 til 2007 økte antall stillinger i familievernet med 12 prosent.

Se mer informasjon fra SSB her