Ferietid

Ferieavvikling kan være en prøvelse for mange etter et samlivsbrudd. Hvis foreldre samarbeider kan barnet dra nytte av det;

Barna får tilgang til begge foreldrene

Barna har foreldre som kan samarbeide slik at livssituasjonen blir tilnærmet lik i begge hjem

Barna klarer seg bedre gjennom egne konfliter når de opplever at foreldrene samarbeider.

barn på stranden

Antall ferier med samvær mellom samværsforelderen og barnet siste år,
basert på opplysninger fra ulike grupper av foreldre. Prosent og
gjennomsnitt1

 

0 ferier 1-2 ferier 3-4 ferier 5-6 ferier alle gj.snitt antall observasjoner
13 26 44 18 100 3-2

528
alle foreldre

19 31 39 11 100 2 1171
enslige mødre
8 21 48 23 100 3 1053
samværsfedre
9 25 47 19 100 3 3161
enslige fedre
4 11 57 28 100 4 143
samværsmødre
             
             
            tall fra 2005/SSB

Tabellen gjelder for dem som hadde minst ett år siden samlivsbrudd, eller der barnet var minst ett år gammelt.
Kilde: Undersøkelse om samvær og bidrag 2004, Statistisk sentralbyrå.