barn på stranden

Antall ferier med samvær mellom samværsforelderen og barnet siste år,
basert på opplysninger fra ulike grupper av foreldre. Prosent og
gjennomsnitt1

 

0 ferier 1-2 ferier 3-4 ferier 5-6 ferier alle gj.snitt antall observasjoner
13 26 44 18 100 3-2

528
alle foreldre

19 31 39 11 100 2 1171
enslige mødre
8 21 48 23 100 3 1053
samværsfedre
9 25 47 19 100 3 3161
enslige fedre
4 11 57 28 100 4 143
samværsmødre
             
             
            tall fra 2005/SSB

Tabellen gjelder for dem som hadde minst ett år siden samlivsbrudd, eller der barnet var minst ett år gammelt.
Kilde: Undersøkelse om samvær og bidrag 2004, Statistisk sentralbyrå.