Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fedrekvoten kan falle bort

Far og barn

Visste du at far mister fedrekvoten hvis mor studerer? 

Infotjenesters supportsenter får av og til supportspørsmål vedrørende par hvor den gravide er midt i studiene. Svaret er ikke alltid det vordende foreldre vil høre:

Slik er reglene
Siden mor ikke har vært yrkesaktiv og opptjent rett til foreldrepenger, har ikke far rett til fedrekvoten. Far får derfor bare avviklet sin opptjente foreldrepengeperiode, og her er det vilkår om at mor er i aktivitet når far avvikler permisjonen.

Forskjellen mellom fedrekvoten og fars selvstendige foreldrepengepermisjon er kravet til mors aktivitet.

Ugunstig resultat
Dette betyr at mor og far ikke kan ta en lengre ferie sammen når mor er student, slik som mange gjør i forbindelse med fedrekvoten. (Kilde: Infotjenester.no)