Fedre skal ha flere rettigheter

Huitfeldt fikk ansvaret for saker som angår hverdagen til mange mennesker da hun overtok nøkkelen til barne- og forbrukerdepartementet den 29. februar. Engasjementet rundt ekteskapsloven, forslagene til ny barnelov om blant annet flytteforbud for foreldre som ikke bor sammen og en forfordeling av fødselspermisjonen fra mor til far har vært stor. 

I motsetning til tidligere barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem (Ap) har Huitfeldt forkastet forslaget om at mor bør gi av sin fødselspermisjon til far. Se nettavisen.no
 

- Det er klart at hensikten med den nye barneloven er fedre og deres kontakt med barna. Grunnen til at stortingsmeldingen om menn og likestilling er utsatt til høsten, er at vi vil bringe inn diskusjonen om noen av forslagene til ny barnelov inn i meldingen. Vi vil komme med ulike tiltak som styrker samværet mellom fedre og barn, lover statsråden. 

 

SJEFEN PÅ FERIE: Jens Stoltenberg har hatt ferie hele uka fra høyblokka bak Huitfeldt, og nå har også barne- og likestillingsministeren forlatt regjeringskvartalet. Hun er på Sørlandet med familien.
Foto: Berit Almendingen
Huitfeldt understreker at hun vil behandle spørsmålet om delt bosted og flytting på en grundig måte.

- Jeg vil snakke med folk som er berørt av temaene og eksperter. Det er også en lang høringsrunde for forslaget til ny barnelov med høringsfrist 1. september.