- Det er klart at hensikten med den nye barneloven er fedre og deres kontakt med barna. Grunnen til at stortingsmeldingen om menn og likestilling er utsatt til høsten, er at vi vil bringe inn diskusjonen om noen av forslagene til ny barnelov inn i meldingen. Vi vil komme med ulike tiltak som styrker samværet mellom fedre og barn, lover statsråden. 

 

SJEFEN PÅ FERIE: Jens Stoltenberg har hatt ferie hele uka fra høyblokka bak Huitfeldt, og nå har også barne- og likestillingsministeren forlatt regjeringskvartalet. Hun er på Sørlandet med familien.
Foto: Berit Almendingen
Huitfeldt understreker at hun vil behandle spørsmålet om delt bosted og flytting på en grundig måte.

- Jeg vil snakke med folk som er berørt av temaene og eksperter. Det er også en lang høringsrunde for forslaget til ny barnelov med høringsfrist 1. september.