Fars rett må ikke skygge for barnets beste

Dagbladet 3. mai 2008 her Slik kan "barnets beste" tolkes fra et feministisk ståsted. Se Trude Ringheims kommentar.