Fars betydning for barnets utvikling

I en ny stor klinisk rapport har forskere sett på hva slags innvirkning far har på barnets helse og utvikling, og hvordan denne skiller seg fra mors rolle. I en klinisk rapport som ble forhåndspublisert på nett i tidsskriftet Pediatrics i juni 20161, har forfatterne sett på hvordan far, eller en farsfigur, innvirker på barns helse. Rapporten er amerikansk, men også i Norge har det vært en utvikling gjennom de senere år der far har fått en helt annen rolle enn det som for noen tiår siden var normen. Større deler av foreldrepermisjonen er øremerket far, og flere familier velger andre løsninger enn det som tidligere var de mer tradisjonelle valgene.