Far er tilbake

– Dagens fedre er intime samtidig som mor og far er likestilte i familien, altså uten at far er i rollen som patriarken slik han var på 1800-tallet. Dette er en helt ny historisk situasjon, sier forskeren Jørgen Lorentzen.

Han mener den historiske forskningen på farskap har et budskap å komme med i dagens likestillingsdebatt.

– I debatten om foreldreskap blir det ofte referert til familien slik den var på 1950- og 60-årene. Men mitt materiale viser at fedre historisk har vært mye mer intime og tilstedeværende enn det de var i disse årene, sier Lorentzen.

Han mener dette blant annet viser problemet med å bruke argumenter knyttet til hva som er «naturlig».

– Det er en del som tror litt for mye på sine egne teorier om en riktig oppvekst. Men det finnes ingen forutbestemt måte for hvordan vi skal organisere menneskenes eksistens på, det er vi selv som bestemmer, sier han
 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Les mer på KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning her