Familievern - tilbud på Svarbard

Familievernkontorene gir tilbud om behandling og rådgivning der det er vansker, kriser og konflikter i familien. Kontorene foretar også mekling i forbindelse med skilsmisse eller samlivsbrudd eller i forbindelse med barnefordelingssak. Tilbudet er gratis for brukerne.