Får barna hjem etter fem år

Barnebortføring er den mest effektive måten å ekskludere den andre forelder på, og således et ytterpunkt til det F2F arbeider og står for. Det blir årlig bortført ca 30 barn fra Norge og mange kommer ikke tilbake. Les DT/BB