F2F var i møte med utvalget 22 mai. Der fremla styremedlem Even Stormoen og leder Rune Harlad Rækken foreningens syn.

Oppsummert kom vi med seks forslag som vil styrke barnets relasjon til begge foreldre, også om familien har blitt reorganisert ved samlivsbrudd.  Forslagene vil begrunnes i det etterfølgende:

  1. Barneloven må virke til barnets beste også når foreldrene ikke bor sammen

  2. Utfordringer skapt av dagens barnelov kan løses ved en modernisert barnelov

  3. F2F foreslår felles avgjørelsesmyndighet i spørsmålet om å flytte med felles barn

  4. Delt bosted og lik botid som utgangspunkt i loven trygger barnets relasjon til begge foreldre

  5. Automatisk felles foreldreansvar styrker barnets relasjon til begge foreldre

  6. Tredeling av foreldrepermisjonen med kvoter til hver av foreldrene styrker barnets relasjon til begge foreldrene

Igjen leverte foreningen ett godt gjennomarbeidet innspill.

Du kan lese innspillet i sin helhet ved følgende link.

Link til regjeringens side for "Nytt utvalg skal gjennomgå barneloven" er Her med mandatet Her