Arendalsuka startet idag med opprigging av nyinnkjøpt telt med nytt brosjyremateriell og de første timene på stand.

Arendalsuka er en politisk uke hvor organisasjoner og politisk engasjerte personer samles for informasjon og meningsutveksling. Diskusjonene først dagen har vært mange - alt fra at flere tror det eksisterer likeverd idag med 50/50 ordning som utgangspunkt til "er det noen forskning som viser at 50/50 ordning er en god ordning?" Til det er det bare å informere om at "Ja - forskning viser at 50/50 ordning er bra, men det fantes ingen forskning som viste for mange herrens år siden da "normalsamvær" ble innført med annenhver helg og en ettermiddag i uka var bra. Det var ikke bra dengang - det er ikke bra idag.

Til årets stand har vi tatt med det nye F2F magasinet hvor blandt annet 10 politiske partiers er stillt spørsmål om barnelov og omsorg. Magasinet gir ett godt utgangspunkt til dialog og er interessant lesing (sendt til F2F medlemmer i disse dager). Det er langt fra alle som kjenner til "sitt partis ståsted" på områder som gjelder "de nære og kjære". Det er kanskje ett tankekors når bompenger, CO2 avgift og kollektivsatsing blir "viktigere" enn å sikre våre barn god kontakt med begge foreldre med deres familie og nettverk.

Er du i Arendal - stikk gjerne innom standen vår (stand 70) - velkommen.

Årets stand er bemannet med Warren og Nils (mulig andre kommer til etter hvert).