Barn og skilsmisse

-                     Ut fra medias omtale av saken, nøler jeg ikke med å karakterisere samværssabotasjen som grov omsorgssvikt overfor barnet. Desto mer skremmende er det å se at alle de offentlige hjelpeinstanser toer sine hender og ikke bidrar til å løse en sak som har blitt fastlåst. Her er det åpenbart barnet som blir sittende med regningen for hjelpeinstansenes tafatthet, sier Johansen.

 
-                     Den europeiske ekspertgruppen Commission on Europan Family Law har anbefalt at rettsavgjørelser skal kunne tvangsfullbyrdes. Også Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen stiller krav om at man har internrettslige regler som sikrer borgerne en effektiv gjennomføring og oppfyllelse av både konvensjonsrettighetene og nasjonale rettsavgjørelser. Her har norske politikere totalt sviktet barna gjennom mangel på effektive sanksjoner mot gjenstridige foreldre som tar loven i egne hender, sier Johansen.
- Regningen for dette blir videresendt til barna som rammes av dette.