F2F om samværssabotasje - Barna betaler prisen for umodne foreldres gjenstridighet

Foreningen 2 Foreldre (F2F) synes det er en svært trist sak som omtales i Aftenposten i dag, hvor en mor saboterer et barns rett til samvær med sin far, til tross for at Norges Høyesterett har stadfestet at det er til barnets beste å ha samvær med begge foreldre. Dessverre er ikke dette en unik sak. Vi kjenner mange saker hvor lov og dom settes til side av gjenstridige foreldre. Det som er mest trist er den manglende erkjennelse av at det først og fremst er barna som taper på at foreldrene fortsetter sin ”krig” i stedet for å finne gode løsninger i minnelighet eller slå seg til ro med en rettsavgjørelse, sier leder i Foreningen 2 Foreldre, Roger Sollied Johansen.
Barn og skilsmisse

-                     Ut fra medias omtale av saken, nøler jeg ikke med å karakterisere samværssabotasjen som grov omsorgssvikt overfor barnet. Desto mer skremmende er det å se at alle de offentlige hjelpeinstanser toer sine hender og ikke bidrar til å løse en sak som har blitt fastlåst. Her er det åpenbart barnet som blir sittende med regningen for hjelpeinstansenes tafatthet, sier Johansen.

 
-                     Den europeiske ekspertgruppen Commission on Europan Family Law har anbefalt at rettsavgjørelser skal kunne tvangsfullbyrdes. Også Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen stiller krav om at man har internrettslige regler som sikrer borgerne en effektiv gjennomføring og oppfyllelse av både konvensjonsrettighetene og nasjonale rettsavgjørelser. Her har norske politikere totalt sviktet barna gjennom mangel på effektive sanksjoner mot gjenstridige foreldre som tar loven i egne hender, sier Johansen.
- Regningen for dette blir videresendt til barna som rammes av dette.