Å skilles som venner er fint, men det er ikke alltid barna opplever det slik. Mange ganger ser vi at konflikter utvikler seg i ettertid som kan sette dyptgående spor i barna og redusere foreldrenes evne til kommunikasjon. F2F ser på konfirmasjonsforberedelser og liknende som en anledning til forsoning. Det er nå foreldrenes kommunikasjon og samarbeidsevne blir satt på prøve.

F2F blir kontaktet av foreldre som blir nektet av den andre forelderen å ta del i konfirmasjonen til sine barn, eller de får ikke feire nasjonaldagen sammen med dem. Det er eksempler på at foreldre har blitt bedt av den andre part om ikke å vise seg i kirken eller på skolens leker etter barnetoget. Dette kommer selvfølgelig i tillegg til ydmykelsen av ikke å få delta i selskapet, feiringen….

En konfirmasjon og andre milepæler i livet skal være en fin opplevelse for både barnet og foreldrene.

Dersom de biologiske foreldrene lager til konfirmasjonen i fellesskap, eller hever seg til å feire 17. mai sammen så kan det bli en fin og trygg opplevelse for alle, f.eks. konfirmanten og gjestene.

Innblanding fra nye partnere og familier bør klareres med konfirmanten og den andre forelderen. Vi har eksempler hvor den nye partneren holder tale og ønsker gjestene velkommen til konfirmasjonen på vegne av både barnemoren og seg selv, mens den andre forelderen er helt uteglemt!

Det normale er at utgifter til konfirmasjonen dekkes av de to biologiske foreldrene. Ved uenighet sier reglene at kostnader til konfirmasjon kan kreves dekket gjennom det offentlige opp til kr. 9.000,- (6000 til selskap og 3000 til klær) hvor de to partene normalt dekker hver sin halvdel. Beløpets størrelse og deling vil være avhengig av foreldrenes inntekt.

F2F oppfordrer foreldre til det ytterste å samarbeide om barnet gjennom likeverd for å skape en god og trygg opplevelse for alle parter.