Velkommen til et spennende foredrag og dialog om hvordan vi kan være bidragsytere i barnas liv ved å bygge mens hjernen er i utvikling kontra å avvente til holdningene er ferdig fundamentert Bygg psykisk helse fremfor å reparere skader fra oppveksten gjennom å bidra til gode erfaringer og overføre kunnskap - ikke være så redde for å unne hverandre suksess.

Sted: Rica Victoria Hotell, Rosenkrantzgt. 13 (nedenfor Stortinget) Tid: kl. 19:00-21:00