Fri entre

Tema:                          Psykopati. Et stort problem i saker om barn? Kan det avsløres?

 

·         Lar vi oss lett lure av andres fagre ord? Særlig når noen sier det vi lengter etter å høre?

 

·         Er noen spesielt lettere å snakke rundt og dominere enn andre?

 

·         Finnes det noen sjekkliste for å se hva dette virkelig er?

 

·         Er det viktig å sette diagnoser på andre eller holder det å skjønne hva som foregår?

 

·         Kan andre få makt over deg, hvis du ikke gir dem den makten?

 

·         Hvis noen kaller noen noe, betyr det at det er sant?

 

·         Hvis noen kaller noen noe, kan det like gjerne være seg selv de snakker om?

 

·         Greier rettssystemet å se dette? Når rettssystemet ser det, får det noen konsekvenser for den herjende forelderen?

 

·         Kan du hjelpe rettssystemet med å avsløre dette og tvinge dem til å ta konsekvensen av det de ser med hjemmel i dagens lovverk, som vi vil se nærmere på?

 

·         Hva med meklingsapparatet? Gjelder det samme der? Er de like feige som rettssystemet eller enda verre, begge til livslang skade for alle de barna som rammes av denne galskapen?