Kjære medlemmer i Foreningen 2 Foreldre, tillitsvalgte og ressurspersoner.

F2F landsmøte avholdes lørdag 30. mars på Park Inn by Radisson Oslo Airport Hotel West, Museumsveien 26, 2060 Gardermoen.

Dagsorden:

Kl. 0900-1000  Registrering og møtestart

Sak 1                 Åpning og konstituering

 1. Valg av møtedirigent, 2 møtereferenter, 2 møtevitner
 2. Vedta dagsorden
 3. Vedta forretningsorden for Landsmøtet
 4. F2Fs arbeid i styreperioden 2017-2019
 5. Landet rundt – fylkeslagene presenterer egne lokale aktiviteter (10min/lag)

 

Faglig for medlemmer og delegater:
Orientering om aktiviteter i 2019 og planer for året
Oppfølging av samling oktober 2019: Debatt om tydeliggjøring av vårt budskap
Landsmøtet fortsetter

Sak 2                 Hovedstyrets beretning 2017 og 2018

Sak 3                 Regnskap 2017 og 2018

Sak 4                 Budsjett 2019

Sak 5                 Forslag til handlingsplan 2019-2021

Sak 6                 Forslag, vedtak

 1. Diverse vedtektsendringer
 2. Øvrige innkomne saker
 3. Fastsettelse av medlemskontingent

Sak 7                 Valg

 1. Hovedstyret
 2. Revisjon
 3. Valgkomité

 

Kl. 18.00           Avslutning Landsmøtet avsluttes senest kl. 18.30

Sakspapirer vil bli fremlagt innen fristen 2 uker før landsmøtet og kan lastes ned fra vår hjemmeside.

Saker til landsmøtet må være hovedstyret i hende senest 08. mars 2019. Innspill til saker sendes på e-post til post@f2f.no.

Delegater:
Vi minner om at delegater til landsmøtet må meldes hovedstyret senest to uker før møtet (før 16. mars). For alle delegater som har behov for booking av reisebilletter bes foreta dette så tidlig som mulig for beste pris.

Retningslinjer for refusjon av reise kostnader vil bli tilsendt.
Registrering: fra kl 09.00 - beregne en halv times reisetid fra flyplassen til hotellet.
Møtestart: kl 10.00
Møteslutt: kl 18.00 (ca)

Fylkeslagene med fylkesstyrer/fylker med kontaktperson velger delegater til landsmøtet etter følgende fordelingsnøkkel: 1 delegat per påbegynt 50 fullverdige medlemmer

Lovlig valgte delegater fra fylkeslagene med fylkesstyrer/fylker med kontaktperson har tale-/forslagsrett og stemmerett.

 

Medlemmer:
Om du som medlem ønsker å delta på landsmøtet som observatør er du hjertelig velkommen.

Det vil være en stor fordel om du i forkant tilkjennegir din deltagelse så vi kan forsikre oss om at arrangementet er tilpasset deltagerantallet.

 

Med vennlig hilsen

Foreningen 2 Foreldre

Hovedstyret