Bedrifter og offentlig virksomhet 

Foreningen 2 Foreldre har gjennom over 20 års virksomhet opparbeidet en unik kompetanse på problemstillinger rundt samlivsbrudd og barnefordeling. Mye av denne kompetansen er samlet i en kunnskapsbase som er tilgjengelig for virksomheter gjennom et bedriftsmedlemskap.

 

Kunnskapsbasen innenholder:

  • generell informasjon og veiledninger
  • informasjon om gjeldende lover og regler på de barne- og familierettslige, samt likestillingsfaglige områdene
  • høringer og annen informasjon fra Stortinget, komitéene, departementene og ombudene
  • fagstoff og forskningsmateriell fra inn- og utland
  • rapporter fra FN kommisjon for overvåkning av Barnekonvensjonen
  • aktuelle dommer fra norske domstoler og fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg
  • og mye mer.

F2F kurs gir kompetanse

F2Fs prosjekt Sorg uten blomster viste at så mye som 25% av alle samlivsbrudd genererer sykefravær i en eller annen form. Når vi samtidig vet at over halvparten av alle samliv ender med brudd innebærer dette store menneskelige og økonomiske kostnader, både for den ansatte, for bedriften og for samfunnet for øvrig.

F2F tilbyr også foredrag/seminarer og andre kompetanseoppbyggende tiltak for offentlig og privat virksomhet. Aktuelle deltagere kan være bedriftsledere, personalledere og ansatte fra HMS-avdeling som ønsker å redusere sykefraværet tilknyttet samlivsbrudd.

Ta kontakt om hva vi kan gjøre både for hver enkelt ansatt spesielt og for bedriften generelt.

Minner om at vi er godkjent som frivillig organisasjon med fradragsrett for gaver ihht skatteloven paragraf 6-50.

F2F holder også foredrag på foreldremøter og bistår med informasjonsmateriell til skole-, barnehage og helsepersonell for å gjøre disse i stand til å drive hjelp-til-selvhjelp for foreldre og barn som gjennomgår samlivsbrudd.

 

Påmelding seminaret, gi tilbakemelding nedenfor. Seminaret avholdes 29. mai på Rica Oslo Hotell (ved Oslo S) - for personalledere og andre interesserte. Ønsker du mer informasjon kan du også sende oss en forespørsel: post@f2f.no eller ring Sølvi Leander på 480 54 089.