F2F kommentar; Barn fortjener ikke å være et våpen i en kjønnskamp

Arbeidet om en ny barnelov bør være en debatt om hva som er best for barna.

I samliv er likeverdige foreldre en selvfølge. Hvorfor skal det nødvendigvis være diametralt motsatt om mor og far ikke er kjærester lenger?

Er det bra for samfunnsutviklingen å lære opp enda en generasjon norske borgere til at mennesker har forskjellig verdi?