Temaet er viktig for både barn og foreldre. F2F har i sitt høringssvar  til ny barnelov skrevet "Det bør i alle fall vurderes av en objektiv tredjepart om det er til barnets beste, og om det vil være i konflikt med barnekonvensjonen og EMK, at barnet blir med på den ene forelderens  flyttelass om denne ønsker å flytte, eller om status quo i nærmiljøet bør opprettholdes hos den andre av foreldrene som velger i bli i barnets vante nærmiljø."

Enn så lenge er spørsmålene: 

  • Hva man kan gjøre dersom bostedsforelderen flytter innenlands med barnet? 
  • Hvordan er regelverket rundt flytting til utlandet?
  • Hvor går grensen mellom flytting og barnebortføring?

Advokat Janet Riise har spesialisert seg på disse problemstillingene og vil gi en innføring i hvordan man best kan forholde seg i spørsmål rundt flytting med barn.

Vel møtt til årets siste foredrag og samling i Hordaland!