Moderne forskning viser at på gruppenivå har barn som har god kontakt med begge foreldre det bedre og de gjør det bedre enn barn som får utilfredsstillende eller ingen kontakt med en av sine foreldre etter foreldrenes samlivsbrudd. Sem-Jacobsen har vært en drivkraft for SPs programfestede standpunkt om å gjøre delt bosted til barnelovens utgangspunkt. Hun har gitt et vektig bidrag til en modernisert barnelov som tilrettelegger for at barnets beste skal være det grunnleggende hensynet i avgjørelser om barn.

 

Arrangementet er åpent for alle interesserte.

Velkommen!

 

Om prisen

  • Foreningen 2 Foreldre ble etablert i 1985 og arbeider for å skape trygge familieforhold for barn som har to hjem.
  • Foreningen deler årlig ut hederspris til en person som i særlig grad har utmerket seg gjennom sin innsats for barn og ivaretakelsen av familiebånd på en særskilt god måte.
  • Årets pris blir delt ut av tidligere barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem. Bekkemellem mottok F2Fs hederspris 2015 for sitt mangeårige og helhjertede arbeid for å tilrettelegge for likeverdig foreldreskap.

Kontaktperson:               Rune Harald Rækken, tlf. 905 23 845

 

Ingressbilde: Åslaug Sem-Jacobsen (SP) Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet. (SP Flickr)