F2F Hederspris 2020 - begrunnelse

Tidligere barne- og likestillingsminister, nå stortingsrepresentant Solveig Horne mottar Foreningen 2 Foreldres hederspris 2020 for sitt mangeårige og fremragende arbeid innen familieområdet. Under sin tid i Stortinget har Solveig Horne har tatt en klar rolle som et ombud for dem som har henvendt seg til henne med vanskelige saker. Hennes utgangspunkt har hele tiden vært at dersom det er noe i lovverket som ikke fungerer som ønsket, så må vi rette på det.

Guri Melby deler ut prisen 2 mars 2020[1].JPG                      Solveig Horne og Guri Melby 2 mars 2020[1].JPG

Da Horne tiltrådte som minister med ansvar for familieområdet, var hun klar på at det er viktig at barna har god kontakt med begge foreldrene, og at foreldrene bør ha like rettigheter når de gjennomgår et samlivsbrudd. Denne fanen – at barneloven må virke til barnets beste og til familiens beste, har hun holdt høyt under sin tid i Norges Regjering.  De lovendringene hun fikk gjennom har vært skritt i riktig retning. Delt bosted med likeverdig foreldreskap og felles foreldreansvar har kommet høyere på dagsorden, slik at flere barn kan beholde begge sine foreldre som hverdagsressurser.

 

Horne har også jobbet med kompetanseløft i barnevernet og lovendringer som ivaretar barnets forhold til de biologiske foreldrene. Disse spørsmålene har blitt veldig aktualisert den senere tiden.

Solveig Horne har gjort en mangeårig god innsats for å bedre forholdene for norske familier, og for å bedre oppvekstforholdene for norske barn.

Det er stortingsrepresentant Guri Melby som overrakte hedersprisen på vegne av Foreningen 2 Foreldre til Solveig Horne. Prisen får hun for sitt fremragende arbeid innen familieområdet og hennes fokus på viktigheten av å ivareta familiemessige bånd. Tidligere har Hedersprisen gått til Tore Strømøy, Karita Bekkemellem, Frode Thuen og Grethe Nordhelle.

-------------------------------

Barna vinner

Det er særlig barna som tjener på at barneloven endres. For det første vil antall opprivende krangler og rettsprosesser om barnefordeling bli sterkt redusert. Videre viser all forskning at barn står langt sterke rustet hvis loven gir dem rett til å etablere en like sterk tilknytning til begge foreldrene.


Forskere på gli
Selv om sterke aktører innenfor forsknings- og ekspertmiljøet fortsatt tviholder på prinsippet om at mor er best, er det stadig flere som nå innser at dette har gått ut på dato.
- Barneloven reflekterer et samfunn som ikke finnes lenger, og forskningsrapport på forskningsrapport viser at likestilte foreldre er til det beste for barna. Vi ønsker at delt bosted og like juridiske rettigheter skal bli lovens utgangspunkt for alle. 8 dagers samvær er å regne som et overgrep mot både barn og fedre, sier leder Rune Harald Rækken i Foreningen 2 Foreldre.