F2F Hederspris 2015

Tidl. Barne-/familieminister Karita Bekkemellem

Gratulerer til Karita Bekkemellem med Foreningen 2 Foreldres hederspris 2015.
Hedersprisen ble gitt for hennes bidrag til å sette likeverdig foreldreskap på dagsorden. Flott å se at Karitas hjerte fortsatt banker like sterkt for denne viktige saken.
Takk til statsråd Solveig Horne som overrakte hedersprisen på vegne av F2F.

Hederspris-Karita.jpg

Prisen ble delt ut på Scandic Hotel Solli 21. april.

Se omtale i Dagbladet her:

Karita Bekkemellem mottar utmerkelsen 2015 for sitt fremragende bidrag og sitt forsøk på å modernisere barnelovgivingen i sin tid som minister, inntil hun måtte forlate Regjeringen mens arbeidet i Barnelovsutvalget pågikk. Bekkemellem engasjerte seg i en rekke år for at barneloven skulle tilpasses en moderne familie og hun nedsatte Barnelovsutvalget hvor blant andre F2F var representert.

Karita Bekkemellem var tidligere politiker (Ap) gjennom fem perioder på Stortinget for Møre og Romsdal (1989–2009) og statsråd i to regjeringer. Bekkemellem er i dag administrerende direktør i Legemiddelindustrien, en forening for firmaer innen legemiddelindustrien. Statsråd Karita Bekkemellem var barne- og likestillingsminister og sjef for Barne- og likestillingsdepartementet/Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Regjeringen oppnenvte et utvalg som skulle gjennomgå barnelovens bestemmelser om foreldreansvar, bosted og samvær. Utvalget ble ledet av Karita, og sammen med bl.a. statssekretærer Kjell Erik Øie (Ap) skulle de se på reglene om søksmålsbyrde og tvangsfullbyrdelse, samt de økonomiske rammene for barn og foreldre etter et samlivsbrudd. Ministeren fremla 18. januar 2007 for statsråd NOU 2008: 9 Med barnet i fokus – en gjennomgang av barnelovens regler om foreldreansvar, bosted og samvær...

Nåværende barne-/familieminister Solveig Horne er prisutdeler i år også.