Karita Bekkemellem mottar utmerkelsen 2015 for sitt fremragende bidrag og sitt forsøk på å modernisere barnelovgivingen i sin tid som minister, inntil hun måtte forlate Regjeringen mens arbeidet i Barnelovsutvalget pågikk. Bekkemellem engasjerte seg i en rekke år for at barneloven skulle tilpasses en moderne familie og hun nedsatte Barnelovsutvalget hvor blant andre F2F var representert.

Karita Bekkemellem var tidligere politiker (Ap) gjennom fem perioder på Stortinget for Møre og Romsdal (1989–2009) og statsråd i to regjeringer. Bekkemellem er i dag administrerende direktør i Legemiddelindustrien, en forening for firmaer innen legemiddelindustrien. Statsråd Karita Bekkemellem var barne- og likestillingsminister og sjef for Barne- og likestillingsdepartementet/Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Regjeringen oppnenvte et utvalg som skulle gjennomgå barnelovens bestemmelser om foreldreansvar, bosted og samvær. Utvalget ble ledet av Karita, og sammen med bl.a. statssekretærer Kjell Erik Øie (Ap) skulle de se på reglene om søksmålsbyrde og tvangsfullbyrdelse, samt de økonomiske rammene for barn og foreldre etter et samlivsbrudd. Ministeren fremla 18. januar 2007 for statsråd NOU 2008: 9 Med barnet i fokus – en gjennomgang av barnelovens regler om foreldreansvar, bosted og samvær...

Nåværende barne-/familieminister Solveig Horne er prisutdeler i år også.