Basert på F2Fs kollektive erfaring siden starten i 1985 er F2F helt overbevist om at et likeverdig utgangspunkt i barneloven, gjennom delt bosted som norm og utgangspunkt i barneloven vil dempe mange av de opphetede foreldrekonfliktene en ser etter samlivsbrudd.

 

F2F vil peke på noen aktuelle virkemidler mot samværshindring:

  • Delt bosted som norm og utgangspunkt i barneloven. Fokus bør flyttes fra hvordan en av foreldrene kan ”erobre” særrettigheter i forhold til barnet over mot hvordan foreldre kan og bør samarbeide om felles barn også om barnets foreldre lever i to ulike husholdninger.
  • Bedre konfliktløsning mellom foreldre som bryter sitt samliv eller aldri har bodd sammen. Det er et problem at familievernet ikke har noen maktmidler å sette inn mot foreldre som ikke ønsker eller evner å samarbeide om felles barn, og at eneste gjenstående konfliktløsningsarena da blir rettsapparatet. F2F får også tilbakemeldinger om at det er manglende forståelse for og kompetanse om problemstillinger relatert til manipulasjon, samværshindring og foreldrefiendtliggjøring i hjelpe- og veiledningsapparatet. Barn bør høres, men får svært mye ansvar for egen situasjon ved konfliktfylte samlivsbrudd.
  • Rettsbeskyttelse av samværsretten, også for meklede samværsavtaler. F2F foreslår konkrete endringer i barneloven i dette dokumentet.
  • Det må bli lettere å sanksjonere samværssabotasje.
  • Langvarig samværssabotasje bør være grunn til å overføre bostedsmyndigheten til den forelderen som vil sørge for størst mulig samlet foreldrekontakt og best foreldresamarbeid.
  • Foreldrefremmedgjøring (Parental Alienation Syndrome), må anerkjennes som den form for familievold det faktisk er. F2F foreslår konkrete endringer i barneloven for å håndtere saker med foreldrefremmedgjøring i dette dokumentet.

 

Problemet med samværshindring/vegring løses ikke bare gjennom forbedrede prosesser i hjelpeapparatet, men også gjennom materielle endringer i barneloven som styrker barnets familiebånd til begge sine foreldre.

 

Du kan lese F2Fs innspill i sin helhet her: Link