Evaluering av meklingsmodellen

Som kjent har F2F-leder Roger Sollied Johansen vært med i referansegruppen når fagruppen for helsetjenesteforskning hos Sintef Teknologi og samfunn, Helse, har vært prosjektansvarlig for evalueringen av meklingsordningen. Rapport vedr evalueringen kan lastes her (rapportens layout beregnet på 2-sidig utskrift).
Artikler fra prosjektet publiseres i utgaver av tidsskriftet Fokus på familien. Last ned rapporten her