Enighet i 4 av 5

Hvert år opplever nærmere 20000 barn at foreldrene skiller lag. De fleste foreldrene klarer å bli enige om samvær, foreldreansvar og bosted. Rundt ti prosent tar saken til retten, etter å ha prøvd megling på familievernkontorene. Les mer... (Aftenposten 7.12.08)