Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Endringer i barnelova mv.

audun_bjorlo_lysbakken_b_133x180%20(2)

Prop. 14 L (2009-2010), Innst. 160 L (2009-2010), Ot.prp. nr. 104 (2008-2009)

Hvor er saken nå?
Behandling og innstilling se link her

Innstilling ble avgitt den 18.02.2010. Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 09.03.2010

 

Oppdatert: 06. juni 2012