Endelig et pappa-blad

Nytt BAM-blad kun til pappa!

NYTT for 2010 – eget BAM-blad for Pappa!
Av menn - for menn – som skal bli pappa

Bladet vil deles ut til vordende fedre av jordmødre og annet helsepersonell på første svangerskapskontroll. Et blad av menn – for menn som skal bli pappa. Opplag: 40 000