En nyfødt pappa

Andrew Kroglund svar til Tonje Tornes' i Aftenposten på søndag:

Like naturlig som den prinsipielle likedeling av fødselspermisjonen, vil det måtte bli at foreldre kan dele på omsorgen også etter en skilsmisse. Om noen få år vil vi riste på hodet av at vi tidligere tillot at den ene forelderen fra en dag til en annen kunne flytte til en annen kant av landet, eller at den ene kunne nekte den annen part samvær, selv om vedkommende er skikket til det.

Til stede i sine barns liv. Tonje Tornes insisterer i Aftenposten den 1. juli at menn må få bedre rettigheter som far, og etterspør mer engasjement i debatten fra den norske mann. Men norske fedre er med i debatten; det er politikerne som ikke henger helt med i den kulturelle endringsprosess Norge nå gjennomgår. Vi har fått fedre som er til stede i sine barns liv. Papparollen er født på ny. Les Aftenposten 6.7.08