Ekteskap og familieliv

Evaluering av mekling etter ekteskapsloven
Er meklingsordningen tilstrekkelig innrettet mot de vanskelige sakene, opplever foreldrene mekling som nyttig, og er barnets beste en rettesnor for avtalen? Last ned rapporten fra BLD