Likestilling er best for menn, se Anniken Huitfeldts kommentarer i Dagsavisen