Det å høre til en familie er viktig for alle mennesker

det er naturgitt for alle barn å være glad i sine foreldre

Statsråd Solveig Horne overrakte programleder for Tore på sporet, Tore Strømøy, F2Fs hederspris 4. februar for sin evne til å råde og hjelpe, og for at han har hjulpet folk med å finne sine røtter. Klikk her, Les mer fra NRK.