foreldre og ansvar

Sted: Rica Victoria Hotel, Rosenkrantzgt. 13, Oslo
Tid: Mandag 25. august kl 18.00-19.30

Denne våren la barnelovutvalget fram sin innstilling NOU 2008:9 ”Med barnet i fokus – en gjennomgang av barnelovens regler om foreldreansvar, bosted og samvær”.

NOUen legger mange av premissene for en ny barnelov, som nå skal behandles av Stortinget. NOUen er til høring med høringsfrist 01.09.08.

For å få belyst barnelovens problemstillinger best mulig har F2F Oslo og Akershus invitert Stortingets familiepolitikere til debattmøte om de foreslåtte endringer i barneloven.

Møtet er åpent for F2Fs medlemmer.

Etter innledninger av F2F og familiepolitikerne vil det bli åpnet for debatt, herunder spørsmål fra salen.

Påmelding til raekken@online.no innen onsdag 20. august.

Vel møtt!