Coronaviruset

Forebygging av smitte

Foreningen 2 Foreldre (F2F) ønsker å påpeke viktigheten av å følge de restriksjoner, råd og veiledning som norske myndigheter til enhver tid gir ved samvær.  

Det er en vanskelig tid vi lever i for tiden, og vi oppfordrer alle til å følge med på rådene fra myndighetene og Folkehelseinstituttet samt kommunen hvor man bor. 

Har du behov for en prat og nærmere informasjon anbefaler vi en henvendelse til F2F Veiledningstjeneste.
Åpningstid mandag og onsdag kl. 1800-2100, ring 880 08 845. Inntil videre må vi alle ta vare på oss selv, familien og alle omkring oss.

Karantene og isolasjon kan medføre vanskeligheter for at barna å få omsorg fra begge hjem, men nå gjelder det at vi tilrettelegger for samarbeid mellom hjemmene i de reorganiserte familiene slik at barna har det best mulig på kort og lang sikt.

Noen relevante nettsteder kan være:
www.fhi.no
www.helsenorge.no
www.regjerningen.no

 

Samvær vs smittefare

Renathe Danielsen 2019_400x534.jpg Se advokat Renathe Danielsens uttalelse til NRK her