Bufdir-seminar Strategi for brukermedvirkning

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet har vedtatt at det skal utarbeides en strategi for brukermedvirkning som omfatter de fire kjerneområdene innen etatens virksomhet; barnevern, familievern, enslige mindreårige asylsøkere og adopsjon. Organisasjonen Voksne for Barn i samarbeid med Landsforeningen for Barnevernsbarn har fått oppdraget med å lede prosjektet og inviterer interesseorganisasjoner, Barneombudet og Sivilombudsmannen til en spennende dag for å drøfte brukermedvirkning i Bufetats virksomhetsområde onsdag 12. september 2012, kl 10.00-16.00 i Oslo. For mer informasjon om program og gjennomføring last ned

 For mer informasjon om program og gjennomføring last ned Invitasjon+organisasjoner 12 september