Brosjyre om foreldreansvar og samværsrett

Brosjyren Foreldreansvar og samværsrett er oppdatert pr 1. juli 2010 med de siste endringene i barneloven. De nye endringene i barneloven finner du i brosjyren fra BLD