Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Brev til dommere, advokater og sakkyndige - saksbehandlingen av barnefordelingssaker etter barneloven

barn og ungdom_100

I brevet omtales blant annet funn fra evalueringen av saksbehandlingsreglene i barnefordelingssaker. Videre peker departementet på noen utfordringer/temaer som vi anser som særlig viktige, og kommer med enkelte anbefalinger knyttet til disse. (Barne- og likestillingsdepartementet, 04.02.2009) Link til BLD her. Brevet finner du her.