Brennpunkt 22.4 kl. 21:30 - Skjulte bånd

Professor i barnepsykologi, Willy-Tore Mørch, er bekymret over at hans kollegaer blander rollene når de tar oppdrag i barnevernsaker. Han mener dette går utover folks tillit til beslutningene. Se Brennpunkt på NRK 22.4. Hver dag blir det bestemt at barn skal skilles fra familien sin. Avgjørelsene tas på råd fra psykologer, bak lukkede dører. Vi må stole på at atskillelsen er til barnas beste. Men en undersøkelse NRK har gjort viser at mange av de sakkyndige har skjulte bindinger til barnevernet, og for mer informasjon se her

Psykologer bør velge enten å ta oppdrag for barnevernet, eller for nemnd og rett, mener Mørch.

– I dag er det jo slik at man helst anbefaler at man ikke tar sakkyndighetsoppgaver i det område man sitter i fylkesnemnda for, altså at man holder seg unna sitt eget distrikt. Men jeg er enda strengere. Jeg mener at man bør rendyrke disse rollene helt, sier Mørch.