Psykologer bør velge enten å ta oppdrag for barnevernet, eller for nemnd og rett, mener Mørch.

– I dag er det jo slik at man helst anbefaler at man ikke tar sakkyndighetsoppgaver i det område man sitter i fylkesnemnda for, altså at man holder seg unna sitt eget distrikt. Men jeg er enda strengere. Jeg mener at man bør rendyrke disse rollene helt, sier Mørch.